Beleggen in Biotechnologie

Beleggen in Biotechnologie

Sinds het begin van het nieuwe millennium met de voltooiing van het in kaart brengen van het menselijk genoom heeft de biotechnologiesector een fase van ononderbroken ontwikkeling doorgemaakt. Denk maar aan het feit dat in 2005, in de top 10 van werelds best verkochte geneesmiddelen, acht van chemische derivatie waren en slechts twee van biologische oorsprong. Een decennium later is de situatie volledig omgekeerd en staan ​​acht biotechnologische producten op de lijst, tegen slechts twee traditionele. De omzet binnen de sector is in dezelfde periode flink gestegen en veel biotech-aandelen hebben hun waarde in een ongelooflijk tempo zien stijgen. De laatste ontwikkelingen binne de sector zijn revolutionair te noemen en vormen de basis voor decennialange groei.

Deze exponentiële groei is verweven met de demografische evolutie, dat tevens één van de meest interessante beleggingsthema's in de biotechnologie- en gezondheidssector biedt, aangezien de stijging van de levensverwachting normaal gesproken leidt tot een stijging van de gezondheidskosten per hoofd van de bevolking. Dit geldt ook voor medicijnen: ouderen nemen vaak twee keer zoveel medicijnen als twintigers of dertigers. Veel medicijnen worden gebruikt om chronische aandoeningen te behandelen die meestal op oudere leeftijd voorkomen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk of hoog cholesterol.

Het aantal 65-plussers is nu 695 miljoen, 9% van de wereldbevolking en zal de komende dertig jaar met 50% toenemen. Daarom, in het licht van deze demografische trends en nieuwe biotechproducten, die effectiever zijn en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, heeft de winstgroei van een groot aantal beursgenoteerde bedrijven een sterke versnelling ondergaan. Naast het demografische aspect heeft de biotechnologiemarkt om een aantal redenen succes: de overvloed aan nieuwe producten in ontwikkelingsfase , de kwaliteit van nieuwe geneesmiddelen en het groeiende aantal goedkeuringen van nieuwe producten door de FDA en EMA.

De overvloed aan nieuwe geneesmiddelen van biotechbedrijven trekt in toenemende mate de aandacht van grote farmaceutische bedrijven, door de krampachtige zoektocht naar nieuwe moleculen die hun toekomstige overlevingskansen kunnen garanderen, wat fusies en overnames naar deze meer innovatieve bedrijven in gang zet.

 

 

 

 De recente ontdekkingen op het gebied van gentherapie en behandeling van kanker vormen een exponentiële sprong in fundamenteel onderzoek en het succes van biotech bedrijven en hun vermogen om concrete antwoorden te geven op steeds grotere en vaak onvervulde medische behoeften maken de investering in biotechnologie uiterst aantrekkelijk voor investeerders .

Om in biotechnologie te investeren, is het belangrijk om een ​​concrete beleggingsstrategie te volgen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een portfoliobenadering en belegd wordt in een mandje met veelbelovende bedrijven, waarbij risico's worden beperkt en uitstekende kansen worden geboden in één van de meest veelbelovende sectoren.

Verre van de logica van risicokapitaal, beschouwt J. Lamarck ® alleen beursgenoteerde ondernemingen met een middelgrote en grote kapitalisatie en creëert het specifieke beleggingsportefeuilles voor klanten om de diversificatie van activa te waarborgen en de beste kansen op de markten te benutten. We voeren een dialoog met marktspelers op een louter indicatieve basis om te leren over marktontwikkelingen. We zijn uitermate geïnteresseerd in alle details, zoals bestaande partnerschappen, toekomstige producten en de resultaten van klinische onderzoeken om de mogelijke impact hiervan op de markt in kaart te brengen.