Environmental, Social e Governance

Gebrek aan overweging van de negatieve effecten van beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren.

J. Lamarck SCF S.p.A. beschouwt de negatieve effecten van beleggings beslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in overeenstemming met artikel 4.1 (b) van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR) en beschouwt duurzaamheidsrisico's en voornaamste nadelige effecten (PAI's) als niet relevant.

J. Lamarck SCF S.p.A. valt niet onder het toepassingsgebied van 8 noch van artikel 9 van de SFDR.

De beleggingen die aan dit financiële product ten grondslag liggen, houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

De redenen waarom de SCF geen rekening houdt met de mogelijke negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, komen voort uit de overweging dat informatie over de duurzaamheid van de financiële instrumenten die onderwerp zijn van advies tot op heden nog niet gemakkelijk toegankelijk of volledig is.